Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost LEKOS, spol. s r.o. důležitá. Z tohoto důvodu připravila zásady ochrany osobních údajů, které se týkají shromažďování, používání, zveřejňování, přenosu a ukládání vašich informací. Seznamte se s postupy ochrany osobních údajů a s případnými dotazy se na nás obraťte.

Shromažďování a používání osobních údajů

Někdy po Vás můžeme požadovat osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout relevantní informace, reagovat na Vaše požadavky a vylepšovat obsah našich stránek. Osobními údaji se myslí jakákoliv data, která mohou být použita k identifikaci konkrétního člověka a mimo jiné mezi ně patří křestní jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje.

Společnost LEKOS, spol. s r.o. shromažďuje údaje o uživatelích za těmito účely:
  • Abychom vás mohli kontaktovat. Jméno, adresa, e-mail nebo telefonní číslo mohou být shromažďovány jakožto součást komunikace s vámi. Většina těchto informací je považována za obchodní kontaktní údaje.
  • Abychom mohli správně tvořit další obsah. Informace mohou být shromažďovány za účelem vytváření relevantního webového obsahu a přehledné navigace webem. Mezi tyto informace patří data i prohlížení stránek, popřípadě data, poskytnutá ve formulářích.
  • Abychom mohli reagovat na uživatelské dotazníky a žádosti o informace. Mezi tyto údaje patří také registrace k odběru e-mailových newsletterů a specifických žádostí o další informace.
  • Abychom mohli na Vaše dotazy lépe odpovídat. Společnost LEKOS, spol. s r.o. bude předávat kontaktní informace příslušným zaměstnancům nebo dalším představitelům společnosti, aby mohli připravit informace, vztahující se k vašim žádostem.
  • Pro nábor zaměstnanců, pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování Vaší osoby jakožto potenciálního zaměstnance zpracujeme také dovednosti, vzdělání, pracovní zkušenosti, adresu, věk a pohlaví uchazeče.

Shromažďování a používání neosobních údajů

Kdykoliv navštívíte webové stránky, naše servery zaznamenávají informace o Vaší návštěvě, jak je to na webu běžné. Tyto zaznamenávané údaje však nezahrnují osobní údaje.

Předávání údajů třetím stranám

Sdělení a převod Vašich osobních údajů třetím osobám je minimalizován a podléhá existenci přiměřeného stupně ochrany údajů. Třetí osoby pro nás vykonávají další služby, např. hosting, IT podpora, účetnictví, marketingové služby, administrativní služby atd. Takové třetí osoby mohou osobní údaje zpracovat pouze v souladu s našimi pokyny a podle písemné smlouvy o zpracování údajů.
Společnost LEKOS, spol. s r.o. nebude Vaše osobní údaje nikdy prodávat nebo pronajímat třetím stranám k marketingovým účelům.

Ochrana osobních údajů a odhlášení

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů, je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Společnost si je vědoma toho, že nemusíte chtít být kontaktováni ohledně nových nebo souvisejících nabídek služeb. Společnost poskytuje způsob, jak se odhlásit ze zasílání jakýchkoliv marketingových materiálů. Pro tuto možnost nás můžete také přímo kontaktovat a zažádat takto o odhlášení.

Změny v ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochranně osobních údajů společnosti může být kdykoliv změněno. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s našimi zásadami o ochraně osobních údajů a se zpracováním osobních údajů za účely uvedenými výše.

LEKOS, spol. s r.o, Betonářská 788/1, Ostrava, 712 00, Česká republika, IČ 43965458
nasevinoteka@nasevinoteka.cz       +420 733 651 582, 597 578 562